Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Nádudvari Élelmiszer Kft. (székhely: 4181 Nádudvar, Gutenberg u. l sz., cégjegyzékszám: 09 09 003140, adószám:11156026-2-09, képv.: Volosinovszki János ügyvezető) mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a nadudvari.com/adatkezelesi-tajekoztato hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az Adatkezelő adatai

2.1. Az Adatkezelő cégadatai

Név: Nádudvari Élelmiszer Kft. Székhely: 4181, Nádudvar, Gutenberg u.1. Cégjegyzékszám: 09-09-003140 Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Adószám: 11156026-2-09 Központi telefonszám: 06 54 480 633 Központi e-mail: nadudvari@nagisz.hu

2.2. Az Adatkezelő elérhetőségei Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg: nadudvari@nagisz.hu emailcímen vagy a 06 54 480 633 telefonszámon.

2.3. Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl ki, arra nem köteles.

3. Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok

A kezelt adatok köre:
a) kezelt adat: e-mail cím (megadása kötelező a kapcsolatfelvétel teljesítése érdekében)
b) kezelt adat: név (opcionális)
Az adatkezelés célja: az adatok kapcsolatfelvétel teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Kapcsolatfelvétel kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az érintettek köre:
Érintettnek minősül minden természetes személy, aki az Adatkezelővel fel kívánja venni a kapcsolatot a nadudvari@nagisz.hu honlapon keresztül fenti személyes adatainak megadásával.
Az adatkezelés módja:
Az adatkezelés elektronikusan, automatizáltan történik. Az adatok forrása: Az adatokat közvetlenül az Érintett adja meg.
Adatközlés harmadik fél számára:
Adat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók számára kerül közlésre. Automatizált döntéshozatal profilalkotás: Az adatkezelés kapcsán automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
kapcsolatfelvétel nem lehetséges
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje:
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az Érintett törlési kérelmet nem terjeszt elő adatainak törlése vonatkozásában, de legfeljebb 5 évig.

3.2. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Érintett a nadudvari.com vagy egyéb más weboldalon keresztül, külön, előzetes hozzájárulás megadásával a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A kezelt adatok köre
a) kezelt adat: név (megadása kötelező a hírlevélküldés – ezzel kapcsolatosan a megszólítás, azonosításérdekében)
b) kezelt adat: e-mailcím (megadása kötelező a hírlevélküldés érdekében)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja:
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja az Érintett teljeskörű általános tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. Azadatkezelés jogalapja:
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul(a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése). Hírlevél kiküldése kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az érintettek köre:
Érintettnek minősül minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
Az adatkezelésmódja:
Az adatkezelés elektronikusan, automatizáltan történik. Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezet.
Az adatok forrása:
Az adatokat közvetlenül az Érintett adja meg. A hírlevélre az Adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.
Adatközlés harmadik fél számára:
Adata jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók számára kerül közlésre.
Automatizált döntéshozatal profilalkotás:
Az adatkezelés kapcsán automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
A jelen pont szerinti adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő az Érintett részére hírlevelet nem küld.
A kezelt adatok megőrzési ideje:
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az Érintett le nem iratkozik a hírlevéllistáról vagy megerősítést nem ad. Az Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint a nadudvari@nagisz.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, továbbá postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről. Név: Nádudvari Élelmiszer Kft. Székhely: 4181, Nádudvar, Gutenberg u.1. Az Adatkezelő hírlevéllistát 3 éves rendszerességgel felülvizsgálja, és a hírlevélküldéshez 3 év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az adatkezelő törli az adatállományból, így pusztán azok adatait kezelik, akik valóban olvassák a hírlevelet.

3.4. Játékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Olyan játékokkal kapcsolatos adatkezelésről, melyeket az Adatkezelő szervez, és ennek kapcsán adatot kezel, vagy ha az Adatkezelő Játék szervezésében részt vesz, és ennek kapcsán adatot kezel, az Adatkezelésről külön adatkezelési tájékoztató is készül, melyben a Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatkezelés részletszabályai meghatározásra kerülnek, de a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írt alapelvi szintű rendelkezések, az Érintett jogaira és az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések ezekben az esetekben is irányadók.

3.5. Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

3.6. Böngésző Süti – Cookie

3.6.1. A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói: – információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; – megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; – megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát; – szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását; – általában javítanak a felhasználói élményen.

3.5.2.Az Adatkezelő holnapja az alábbi sütiket használja:

a) _gat, _ga, _gidcookiek: a Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. Megőrzési idő: A sütik lejárati ideje: 2 év

b) _fbp: marketing típusú, a facebookáltalhasznált cookie Megőrzésiidő: Lejáratiideje: 1 nap

3.5.3. Az adatkezelés célja: A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

– felhasználó azonosítás – az egyes munkamenetek azonosítása – hozzáférésre használt eszközök azonosítása – bizonyos megadott adatok tárolása – nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása – analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az érintettek köre: Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak. Az adatkezelés módja: Az adatkezelés elektronikusan, automatizáltan történik. Az adatok forrása: A 3.5.1. pontban meghatározva. Adatközlés harmadik fél számára: Adat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók számára kerül közlésre. Automatizált döntéshozatal profilalkotás: Az adatkezelés kapcsán automatizált döntéshozatal nem történik. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az Érintett nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára.

3.5.4. Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik: A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket: – általánosan letiltani; – a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.); – egyenként letiltani; – egyenként, vagy csoportosan törölni; – egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi. A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni. Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2. Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi: – GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – (GDPR rendelet); – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.); – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.).

5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve: Nádudvari Élelmiszer Kft. Adatkezelő fióktelepe 4181 Nádudvar, Gutenberg u.1. Nagisz Zrt. (biztonsági másolat készítése) 4181 Nádudvar, Fő u. 119

5.2. Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok: sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított; bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá; rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll. Adatkezelő a kezelt adatokat: szervezeti, működési, fizikai biztonsági, információbiztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

CégnévElérhetőségek, adatokTevékenységSzerepkörÁtadott adatok köre
LinuxWeb Kft.Cím: 4034 Debrecen, Sólyom u. 28. Adószám: 141675442-09 Email: office@linuxweb.hutárhelyszolgáltatásadatfeldolgozónév, email cím
Hugyák AndreaCím: 1096 Budapest, Sobieski u. 39. adószám: 6636801143 email: andrea@webfolio.huwebfejlesztésadatfeldolgozónév, email cím
Nagisz Zrt.Cím: 4181 Nádudvar, Fő u. 119 adószám: 121132192-09 email: titkarsag@nagisz.huhonlap biztonsági mentésadatfeldolgozónév, email cím

7. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz; panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz; ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6. Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 8. Egyéb rendelkezések Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Budapest, 2023.02.08.